Vill ha högre lön för politikerna

Fortfarande svallar en hård debatt om politikernas höjda arvoden. Moderaternas Axel Storckenfeldt går mot strömmen och menar att det är viktigt för demokratin att politiker har bra betalt.

– Ett kommunalråd har det största ansvaret, precis som en VD i ett företag, säger han.

Axel Storckenfeldt valdes in i kommunfullmäktige i valet 2014. Han är en av de unga kandidater som partiet satsade hårt på för att föryngra manskapet i Kungsbackas styrande församling.

Förenklad debatt

Men Storckenfeldt är också en av dem som i sociala medier gärna debatterar de förslaget om höjda arvoden till kommunens politiker. Och han menar att debatten är förenklad. Politiker ska ha bra betalt och vara väl arvoderade, tycker han, en åsikt som får mycket stryk i Facebook-kommentarernas ibland onyanserade värld.

Men Storckenfeldt står på sig.

– Jag förstår kritiken, men många glömmer att det alltid är politikerna som har det högsta ansvaret, inte tjänstemännen. En politiker är alltid personligt ansvarig. Jämför med den privata sektorn, en vd-lön sätts efter ansvar, inte efter hur mycket tid han eller hon lägger på sin uppgift, säger Storckenfeldt.

Ett vd-ansvar

Och i debatten om politikernas arvoden är det många som påminner om att kommunstyrelsens ordförande är ytterst ansvarig för cirka 7 000 kommunanställda. Det motsvarar ett vd-ansvar för en mindre koncern, om det varit en privat verksamhet.

Men betydligt viktigare är att för låga ersättningar kan skrämma bort folk från att engagera sig politiskt, anser Axel Storckenfeldt.

– Det handlar framför allt om demokratiaspekten. Har vi inte väl arvoderade politiker så riskerar vi att tappa att folk engagerar sig. Det finns redan idag fritidspolitiker som går back. De tar ledigt från jobbet för att gå på nämndmöte, men arvodet de får kompenserar inte lönebortfallet, säger han.

I slutet av 90-talet sattes kommunalrådslönerna med 12,5 prisbasbelopp som en slags baslinje. Efter det har de följt ett genomsnitt av de högre tjänstemännens avtalsrörelse, med mellan 2 och fyra procents påslag.

Men på 18 år har de högre tjänstemännens löner dragit iväg. Detta eftersom nyanställningar ofta tvingar kommunen att locka med högre lön i rekryteringsjakten.

Järnström tjänar bäst

I dag tjänar Kungsbackas högsta tjänsteman, kommundirektören Ann-Charlotte Järnström, drygt 100 000 i månaden. Sex av de högsta förvaltningscheferna har dessutom mer betalt än kommunalråden. Fullmäktiges arvodeskommitté anser att det är dags för ett omtag, och vill justera det de menar är en obalans mellan politiker och tjänstemäns löner. Den höjning som föreslagits av arvodeskommittén lägger en ny baslinje, på 22 basbelopp, i praktiken mellan 14 och 18 procents lönepåslag på ett bräde till de fyra kommunalråden. Det skulle ge kommunstyrelsens ordförande lika hög lön som högsta tjänstemannen.

Och kommunstyrelsens ordförandes arvode är också det som sätter ribban för alla andra politiska uppdrag. De ersätts i procentandelar av ordförandearvodet, beroende på nämnd-uppdragets omfattning och tyngd. Till exempel får byggnadsnämndens ordförande 35 procent av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.

Fick kritik

Men förslaget höjda kommunalrådsarvoden möttes av kritik i kommunstyrelsen. Både miljöpartiet och vänsterpartiet sade nej, och ansåg att höjningen var omotiverad. Socialdemokraterna sade också nej, och menade att hela förslaget ”var feltajmat”.

I sociala medier har kritiken flödat mot vad man menar är ”politiker som bara är ute efter att sko sig”. Andra tycker att det är ”helt galet” med så stora löneökningar och att pengarna gör mer nytta i vård, skola och omsorg. Andra noterar också att Kungsbackas kommunalråd kan få en högre månadslön än riksdagsmännen, om höjningen klubbas.

Beslut på tisdag

Sista ordet i frågan har kommunfullmäktige, som tar beslut om arvodesberedningens förslag till höjda arvoden på tisdag. Ett nej där betyder att frågan måste avgöras senare, något som inget parti egentligen vill. De vill hellre ha en valrörelse om sakfrågor och inte om de egna ersättningarna. Mötet går att följa på webb-TV via kommunens hemsida.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist

@kungsbackaposten.se