”Vi följer läget varje dag”

– Vi följer läget dag för dag, smittan finns i Halland och Kungsbacka, men vi ser ingen stor sprindning just nu.

Det säger Karl Lundgren, stabschef för kommunens smittskyddsarbete i den senaste uppdateringen av kampen mot viruset. Samtidigt fortsätter arbetet med att säkra nödvändig skyddsutrustning till vårdpersonalen.

Pressträffen med kommunens uppdatering av smittskyddsläget hölls i stadshuset, där bland andra Lillemor Berglund, vård- och omsorgschefen, deltog via länk. Hon är en av flera kommunanställda som just nu hemifrån, för att så långt det går minimera smittrisker och säkra social distans.

Tekniska chefen Karl Lundgren, som nu är stabschef för smittskyddsinsatserna, berättade att en stor del av kommunens arbete med smittskydd nu går ut på att följa utvecklingen i landet.

– Vi har kontakt med både andra kommuner men också med regionerna. Mycket handlar också om att se till att få fram skyddsutrustning, där vi vädjar till företag som har lager eller som kan ställa om sin tillverkning, berättade han.

Lundgren konstaterade också att kommunen så här långt bara sett en liten höjning i andelen anställda som är sjukskrivna.

Mycket av informationen handlade om vård och omsorg och om de insatser som sjösatts på äldreboendena, där det bland annat införts besöksförbud. Vårdanställda har fått särskilda instruktioner kring hur de ska agera med skyddsutrustning vid misstänkta, eller konstaterade fall av covid-19.

Än så länge har kommunen en tillfredställande tillgång på skyddskläder, det vill säga munskydd eller visir, skyddsglasögon, förkläden och handsprit.

Ulrika Ström, medicinskt ansvarig sjuksköterska för att se till att skyddsutrustning finns på plats, berättade att kommunen gjort stora beställningar, men än så länge bara fått delleveranser. Detta eftersom det finns en central samordning i samarbete med regionerna, för att se till att inga kommuner blir helt utan.

– Men vi har material och vi får leveranser, så jag är inte orolig. Och mycket handlar vi där vi hittar det. Skulle däremot toppen komma så behöver vi mer skyddsutrustning, men nu sägs ju toppen komma först i slutet av april, berättade Ulrika Ström.

Precis som i resten av Sverige går mycket av smittskyddsarbetet ut på att jämna ut antalet personer som insjuknar i coronasmitta. Men pandemin påverkar stora delar av kommunens normala arbete. Till exempel har samtliga arrangemang på teatern flyttas fram till hösten, och helgens planerade vernissage på konsthallen kommer att livestreamas. Det för att ge personer som inte vill gå ut en möjlighet att ta del av invigningen på distans. Äldreomsorgens träffpunkter och anhörigstöd arbetar just nu hårt med att ställa om till enklare arrangemang utomhus. Kommunen meddelar också att idrottsföreningar som tvingats ställa in arrangemang eller avboka lokaler inte ska bli av med sina bidrag eller behöva betala avbokningsavgifter.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se