Växterna som måste bort

Jättelokan ska bekämpas och utrotas. Men det finns fler invasiva växter i Kungsbacka. Vissa kan sänka värdet på ditt hus….