Vaccinering i Halland i januari – ”Vi är beredda och väl rustade”

Vaccineringen av covid beräknas dra igång i Halland i början eller mitten av januari. Smittskyddsläkare Maria Löfgren berättar att man är väl förberedda.

– Vi är beredda, men mycket arbete kvarstår, säger hon till Kungsbacka-Posten.

Ännu är inget vaccin godkänt i EU, men det lär bara handla om dagar eller veckor innan det är klart. Sedan kan vaccineringen mot Covid-19 starta. Smittskyddsläkare Maria Löfgren säger att man nu jobbar brett och intensivt.

– Det är väldigt mycket arbete så klart. Men vi är beredda. Förberedelserna handlar om hur vi ska ta emot vaccinet, hur det ska transporteras och var det ska förvaras, säger Maria Löfgren.

Saker som vem och var sprutorna ska tas diskuteras också och är i slutskedet. Först och främst kan konstateras att det inte kommer att komma några mängder med vaccin inledningsvis.

– Som sagts innan så är det våra prioriterade grupper som får först. Vi kommer att få detaljerad information om vilka det är. Men i grunden handlar det om våra äldre och riskgrupper, säger Maria Löfgren.

Hur avgör ni i vilken ordning folk ska få vaccin?

– Först blir det våra äldreboenden. Där har vi kännedom om personernas ålder. Sedan går vi ut bredare och informerar om att vaccinet finns och hur man kan få ta del av det. Då kontaktar personerna i riskgrupp eller som står på tur att få vaccin sin vårdcentral.

När börjar ni vaccinera?

– Vi har inte fått något exakt datum, men vi har blivit tillsagda att vara klara i början eller mitten av januari. Men än så länge finns inget godkänt vaccin.

Kommer Halland få procentuellt lika mycket som övriga Sverige?

– Den fördelningen kommer att ske solidariskt över landet och fördelas mellan regionerna.

Vem kommer att utföra vaccineringen?

– Det kommer att ske på vårdcentralerna, både offentliga och privata. Det kommer även att finnas inom den kommunala vården. Det finns de som inte kan ta sig till en vårdcentral, då har vi andra lösningar, säger Maria Löfgren.

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se