Utbildning där eleverna får starta fritidsgård

En ny fritidsledarutbildning kan starta på Löftadalens folkhögskola. Ambitionen är att den ska dra igång nästa höst. Eleverna ska då själva driva en alternativ fritidsgård under utbildningen.

Egentligen var tanken att utbildningen skulle ha startat i vintras. Men det fick läggas på is på grund av för få sökanden.

– Ändå är alla som går utbildningen garanterade jobb, säger läraren, Ulf Dohn.

Tolv personer sökte utbildningen och det är precis så många som man ska vara. Men man beslöt ändå att skjuta utbildningen på framtiden.

– Det behöver vara några fler än exakt det antalet eftersom man inte vet hur många som kommer in och hur många som väljer annat. Det vet vi av erfarenhet. Men ambitionen är nu att utbildningen ska starta till hösten 2019 istället, säger Ulf Dohn.

Tanken är att eleverna ska bedriva verksamhet i de södra kommundelarna eftersom Löftadalens folkhögskola ligger i Åsa.

Ett sätt att lära

– Det handlar om att lära sig yrket samtidigt som man bedriver någon form av fritidsverksamhet. Du skulle kunna kalla det en alternativ fritidsgård eller en samlingspunkt för unga. En idé var att göra det ihop med någon eller några av föreningarna där. Då får man praktik samtidigt som man gör någon form av samhällsinsats. Det blir en del kvällsförlagd utbildning.

De som går utbildningen ska även arbeta på gymnasieskolorna, som trygghetsskapare. Eller som Ulf Dohn kallar det ”Korridorsarbete”.

– Löftadalens folkhögskola och gymnasieskolorna har inte stängt dörren för detta, tvärtom. Vi hoppas att vi kan få igång en sådan här utbildning nästa höst. I Kungsbacka får man jobb direkt och i Varberg är det ett bristyrke.

Centerpartiet positivt

Politiskt har Centerpartiet nappat på idén om att låta eleverna på fritidsledarutbildningen arbeta på fritidsgårdarna i kommunen.

– Man skulle kunna ha en Träffpunkt för de äldre på dagtid och fritidsgård på kvällarna. Som det är nu kan man ringa för att få en nyckel till fritidsgårdarna. Vi vill att de ska vara mer tillgängliga och ha öppettider så att ungdomarna kan få en meningsfull framtid, säger Bengt Alderin (C).

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se