Malin Eliasson och Amanda Kaså jobbar för att sätta barnens bästa i främsta rummet. – Vi ska tänka barn också när vi tänker medborgare och vi vill lyfta dem lite extra nu, säger Amanda Kaså, utvecklare av barnkonventionen. Foto: Malin Heidenfors

Unikt barnlöfte ska ge trygghet

Hur kan vi öka barns trygghet? Det har Kungsbacka kommun nu satt fokus på, vilket resulterat i ett unikt barnlöfte.

För andra året i rad lämnar kommunen medborgarlöften till Kungsbackas invånare, men nu är det första gången även barnen varit med i dialogen och ett barnlöfte tagits fram.

– Vi har inrättat det för att vi vill ha ljus på barnen, de är ju också medborgare. Allt arbete i kommunen ska se till barnens bästa och Kungsbacka är den enda kommun i Sverige som har ett unikt barnlöfte, det känns väldigt roligt. Barns behov ska alltid komma i främsta rummet och vi vill att alla ska känna sig trygga, säger Malin Eliasson, samordnare på lokala Brottsförebyggande rådet.

Föreläsning på måndag

Totalt 168 barn mellan sex och 17 år, på tre slumpvis utvalda skolor, fick svara på sex frågor, alla på temat rädsla och allt med syftet hur man ska kunna öka barns trygghet och tillit. Nu har resultaten gåtts igenom och tolkats och arbetet har mynnat ut i en föreläsning som ska hållas i samarbete med Föräldrar Emellan på måndag. Föreläsare är socionomen Mia Börjesson, som just nu forskar om barns rädslor.

– Men även en panel med representanter från kommunen kommer att vara med, som man får möjlighet att ställa frågor till, säger Malin Eliasson.

Drygt hälften rädda

I undersökningen svarade 89 av de tillfrågade barnen att de ibland kände sig rädda, alltså 53 procent. Det flest kände rädsla för var att de själva eller någon nära skulle råka illa ut, mörker, vissa människor, men även clowner.

– När de här frågorna ställdes var det mycket mycket prat om clowner i media och det visar ju hur mycket media påverkar även barn. Barn påverkas av vad som händer runtomkring oss och man måste också tolka samtida händelser, säger Malin Eliasson.

Måndagens föreläsning, ”Hur vi vuxna kan bidra till att barn känner trygghet och tillit i vår tid”, hålls på Kungsbacka Teater med start klockan 18.30.

Läs mer:Polisen vill snacka trygghet

Tyck till: Räcker det med ett trygghetslöfte från kommunen?

Malin Heidenfors

malin.heidenfors@otv.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar