Ungdomsmottagningen varnar för sexsamtal

Mannen ringde upp flickan, sa att han arbetade på ungdomsmottagningen och ställde frågor av sexuell karaktär. Nu vill ungdomsmottagningen i hela Halland varna för liknande samtal.

– Vi ringer inte upp om vi vill göra en undersökning, säger avdelningschef Eva Thelander.

Region Halland har uppmärksammat att en man ringt upp en flicka och utgett sig för att ringa från Ungdomsmottagningen. Nu vill man varna för mannen och uppmanar dem som får eller har fått sådana samtal att anmäla det till polisen.

– Den här personen har ringt upp en ung flicka i Halmstad och felaktigt uppgett att han arbetar för mottagningen, säger Eva Thelander, avdelningschef för ungdomsmottagningen i Södra Halland.

Mannen ska ha sagt att han vill göra en undersökning via telefon och ställt frågor av väldigt sexuell karaktär. Enligt Eva Thelander, som inte själv hört samtalet, ska det bland annat ha handlat om hur långt flickan kommit i sin pubertet och vad hon haft för underkläder på sig. Han ska även ha frågat om hennes bröst har börjat växa.

– Han har velat veta saker om henne. Men vi ställer inte sådana frågor över telefon och vi ringer inte upp om vi vill göra en undersökning.

Region Halland har polisanmält händelsen som uppdagades genom att flickans vårdnadshavare hörde av sig till Ungdomsmottagningen.

– Flickan pratade med sin vårdnadshavare, och jag känner att det är viktigt att uppmana ungdomarna att prata med sina föräldrar om man får ett sådan här samtal, säger Eva Thelander.

Hon berättar att ungdomsmottagningen endast kontakt med ungdomar som själva varit i kontakt med dem. Och när man hör av sig till dem så bokar man en tid. Eller så bokar man in sig själv via en webb-tidbok och då ringer ungdomsmottagningen upp.

Enligt Eva Thelander pågick samtalet en stund och flickan trodde att det var så det gick till. Det är därför Region Halland nu vill gå ut och varna för händelsen.

– Man måste ha ett förtroende för sjukvården och myndigheter, det är viktigt.

Eva Thelander säger att ungdomsmottagningen jobbar med sexuell hälsa och då ställer frågor om ungas reproduktiva hälsa, om mens eller pubertet, men att man inte ställer frågor av sexuell karaktär över telefon.

Karina Hansson

karina.hansson@kungsbackaposten.se