Ungdomar hotades av två personer

Under söndagsnatten befann sig några ungdomar vid Elof Lindälvs gymnasium när två personer närmade sig dem och uppträdde hotfullt. Enligt…