Tuff u-båtsövning i Kungsbacka

Marinens u-båtsräddningsfartyg Belos ligger utanför Nidingen för att samöva med holländska kollegor. Bland annat ska de plocka upp sjömän från…