Tryggare med nya löften

Idag lovade polisen och kommunen att fortsätta samarbetet med trygghetslöften. Kungsbacka-Posten kikade in.

Medborgarlöftena är ett samarbete där kommunen och polisen gemensamt lovar att ta tag de frågor som oroar eller skapar otrygghet för invånarna. Och de vaskas fram bland annat genom enkäter eller olika former av medborgardialoger. Sedan sätter parterna sig ner och tar fram ett antal konkreta, och mätbara insatser som ska utföras varje år. Medborgarlöftena för 2019 undertecknades igår i stadshuset av polischefen Anders Wiss och Ann-Charlotte Järnström, högsta ansvariga tjänsteman i kommunen.

Text: Mats H Ljungqvist

Bilder: Tobias Sandblom