Trots torkan sprids TBE

Trots sommartorkan i år är det redan nästan lika många anmälningar om TBE som under rekordåret 2017. Samtidigt sker en större geografisk spridning av TBE-fästingar i landet.

Den vanliga svenska sommaren med både soligt och fuktigt väder är i grunden idealt för fästingar. Men trots sommartorkan i år har antalet anmälningar om TBE-insjuknade ökat även i år.

Från januari till slutet av juli i år har 106 fall anmälts i landet, vilket kan jämföras med de rekordhöga siffrorna från 2017 då 109 fall anmäldes under samma period, rapporterade Sveriges Radio.

– Fästingen gillar inte värme och sommar. Men vi människor exponerar mycket mer hud. Vi är mycket mer ute i år och då är vi också på skuggiga platser och i skogen där det är fuktigt och där finns fästingen, förklarar Peter Nolskog, TBE-ansvarig smittskyddsläkare för Västra Götalandsregionen.

Han ser förklaringen för ett ökat antal TBE-anmälningar i framför allt att så många svenskar passar på att tillbringa mycket tid ute i sommarvärmen. Samtidigt ser han också en ökning av områden där det förekommer TBE i Sverige.

– Det sker en geografisk spridning och det är klimatfaktorer som ligger bakom den. Fästingarnas aktiva tid var mer åtskild förr. Men nu finns det samtidigt en ökad smittning av fästingar i olika stadier av fästingens liv, säger Nolskog.

Enligt honom ökade antalet TBE-fall i Västra Götalandsregionen ovanligt kraftigt förra året – med 25 fall året innan till 60 fall i 2017.

– Vi har 20 fall av TBE i Västra Götaland så här långt, jämfört med 22 vid samma tid förra året. I början av 20-talet var det kanske 10 fall om året i Västra Götaland, fortsätter han. 

Dessutom hade vaccinet mot TBE-sjukdomen tillfälligt tagit slut under månaden juni i år efter så många i regionen valde att vaccinera sig.

– Vaccinförsäljningen har närmat sig femsiffriga tal i Västra Götaland tidigare och nu när vaccinet tog slut sa man att det varit en fördubbling av åtgången. Det var en rusning, säger smittskyddsläkare Nolskog.

Klaus Buchholz