Trivs med att bo på jobbet

Naturgården i Bröndome sätter miljön först. Gården har varit kravgodkänd i 30 år, och allt kött är ekologiskt. – På lång sikt är det inte lönsamt att driva ett lantbruk som skadar miljön. Konstgödsel innehåller dessutom fosfor, som är en ändlig resurs. Vi kan inte vara beroende av det, säger Claes-Erik Bergstrand.

Han är uppvuxen på gården i Bröndome, och driver den sedan 17 år tillbaka med hustrun Emma.

– Vi bor och jobbar här båda två, men vi har så mycket att göra så vi ser knappt varandra på dagarna. Var och en har sina arbetsuppgifter. Jag står i butiken och ansvarar för pappersarbetet. Claes-Erik kör traktor och tar hand om ensilaget. Men det är väldigt varierande och ingen dag är likadan, säger Emma Bergstrand.

För drygt tre år sedan byggdes den stora lokalen där styckning och paketering sker. Nötkött hade de länge sålt, både till privatpersoner och till skolor och förskolor runt om i kommunen, men intresset från kunderna ökade successivt. Det gjorde att Emma och Claes-Erik Berstrand tog steget att inreda butikslokalen, som numera är öppen fyra dagar i veckan. Där säljs inte bara frysta köttlådor, utan även färsk korv och charkuterier, samt grönsaker, honung, ägg, lammskinn och blommor. Allt kommer från den egna gården eller någon samarbetspartner i närområdet.

Även när paret Bergstrand går på restaurang äter de helst ekologiskt. Tyvärr erbjuds det än så länge inte överallt.

– Jag har i alla fall som krav att köttet är från Sverige. Finns inte det så väljer jag hellre fisk, säger Emma Bergstrand.

Anledningen är att hon och maken inte vill stödja de förhållanden som slaktdjur lever under i de flesta andra länder.

Dessutom är de långa transporterna ett miljöproblem, säger Claes-Erik Bergstrand.

Själva hängmörar, styckar och packar de sitt kött på gården där djuren även föds upp. De betar utomhus största delen av tiden.

– De är ju landskapsvårdare när de lever ute i hagarna. De bidrar till det ekologiska systemet, precis som bina, humlorna och blommorna, säger Emma Bergstrand.

Hon tycker att det är en ynnest att få gå runt i hagen och titta på de lugna och tillfredsställda djuren, men hon tycker det är lika roligt att smaka sin nyslungade honung, eller testa en helt ny kryddning på korven i charken.

– Att vara med i hela processen från att sköta om djuren till att sälja mat är det roligaste, säger Claes-Erik Bergstrand.

Mia Sandblom

Claes-Erik Bergstrand

Ålder: 40

Bor: Bröndome, Vallda

Familj: Frun Emma och två barn

Yrke: Egenföretagare

Intressen: Gården och familjen

 

Emma Bergstrand

Ålder: 39 Bor: Bröndome, Vallda

Familj: Maken Claes-Erik och två barn

Yrke: Egenföretagare

Intressen: Hästar, har två shetlandsponnyer