I nästa vecka startar arbetet med att flytta ett 40-tal träd från Inlag för att ge plats åt nya simhallen.

Träd står i vägen för nya simhallen

I nästa vecka flyttas ett 40-tal träd från Inlag för att de ligger i vägen för det kommande simhallsbygget. Träden ska sedan planteras om, bland annat i Söderåparken och vid Tölö Tvärled.

Byggstarten för den nya simhallen kommer allt närmare. Nu konstateras att 114 träd runt simhallstomten måste bort för att bereda plats för bygget. Kungsbacka kommun kommer i ett första skede att ta bort 57 träd, som måste vara borta redan i februari. Ett 40-tal av dem kommer med början nästa vecka att tas upp med rötterna, för att transporteras bort och planteras om på andra ställen.

Både i Söderåparken, vid Tölö Tvärled, Gullregnsparken och i Hammerö ska den tidigare Inlagsgrönskan få rota sig på nytt. Att ta upp och flytta hela träd är ett omfattande arbete och beräknas kosta upp till 4 000 kronor per träd. Ändå är det bara en tiondel av kostnaden för att köpa ett nytt träd av motsvarande storlek, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Dessutom har kunskaperna kring hur man flyttar träd ökat på senare tid.

– Vi har bättre kompetens idag. Efter en flytt krävs intensiv skötsel i fem år, med rotvård med luftning och gödning med kompostjord som innehåller gamla växtdelar, säger Leon Martini, arbetsledare på kommunens parkavdelning.

De träd som inte flyttas anses ligga för nära känsliga ledningar, eller är helt enkelt skadade på annat sätt. Resterande träd i området kommer att flyttas vid ett senare tillfälle, eller helt enkelt fällas för att ge plats åt byggnationen. Nya simhallen ska enligt nuvarande planer börja byggas sent nästa år. Den totala budgeten för bygget ligger på drygt en halv miljard kronor.

Mats H Ljungqvist

Relaterade artiklar
Fler artiklar