Toppbetyg när invånarna tycker till

Kungsbacka toppar när SKL mäter hur nöjda invånarna är med gator, vägar, vatten och avlopp. Av 102 deltagande kommuner får…