Till attack mot ny anläggning: ”Extremt olämplig placering”

Förslaget om att bygga en avfallsanläggning i Forsbergen får hård kritik. Av närboende, tjänstemän och naturskyddsföreningen.

– Det är en extremt olämplig placering, säger Eva Anani, naturskyddsföreningens ordförande.

Endast politikerna gör tummen upp.

Det mullrar i Forsbergen. Anledningen är att företaget Swerock vill bygga en återvinningsanläggning i området. De vill ta emot asfalt, betong och tegel och sedan mala ner det till nytt material.

Tjänstemännen i kommunen har sagt ett bestämt nej.

”Etableringen avses ske i ett område som är av stor strategisk vikt för hela stadens utveckling, vilket kommer ha betydande påverkan på människors hälsa och även på miljön. Den exakta påverkan kan inte anges utan måste avvakta resultatet av förstudieuppdraget”.

Politikerna har svajat i frågan. Nu säger alliansen ja till förslaget om en anläggning. Miljö- och hälskskyddsnämnden har möte på onsdag. Då kommer politikerna att syna skogsområdet och sedan fatta beslut i frågan.

Naturskyddsföreningen i Kungsbacka har reagerat starkt på planerna.

– Det är en extremt olämplig placering. Nära Rolfsån som är ett Natura 2000-område. I den finns det laxöring, ål och flodpärlemussla. Lakvatten från anläggningen kommer att rinna ut i vattendraget. Dessutom kommer runt 20 tunga lastbilar att köra till och från återvinningen varje dag. Stor risk för olyckor föreligger, säger Eva Anani.

Tjänstemännen säger bestämt nej, men de styrande allianspolitikerna kör över dem och säger ja. Åtminstone i kommunstyrelsen.

– Jag är inte förvånad med tanke på den politiska ledning vi har i Kungsbacka. Det går inte att undgå nedsmutsning av ån. Dessutom har Swerock ansökt om att få ta hand om elektronikavfall. I det finns ett antal otrevliga ämnen. Det är miljöfarligt oavsett vad man säger och det går inte att undvika nedsmutsning, säger Eva Anani.

Hon är också bekymrad över att anläggningen ska ligga högt och att det då kan rinna ner farliga ämnen i Rolfsån vid skyfall.

Kungsbacka-Posten har upprepade gånger sökt Peter Söderberg (M), ordförande i miljönämnden, men utan resultat. Vi fortsätter att söka honom.

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se