Tiggarförbud drivs vidare

Moderaterna i kommunstyrelsens arbetsutskott fortsätter att driva frågan om ett lokalt tillstånd för att tigga pengar i kommunen. Nu ska frågan ut på remiss till bland andra polismyndigheten.

Förslaget handlar om ett tillägg till den lokala ordningsstadgan, som reglerar vad som får ske var i kommunen. Moderaterna lanserade tidigare i år ett tillägg som kan göra så kallad ”passiv pengainsamling” tillståndspliktigt. Alltså, den som vill tigga pengar måste först skaffa ett tillstånd hos polismyndigheten, något som kan vara både för dyrt och för krångligt för kringresande EU-migranter. Det moderata förslaget fick stöd av Sverigedemokraterna, som hade ett liknande tillägg i sitt eget förslag till nya ordningsstadgar.

Men förslaget på tillståndskrav för att tigga kritiserades hårt av bland andra Socialdemokraterna och Liberalerna i Kungsbacka. Tjänstemännen på kommunledningskontoret, som utrett frågan, varnar för att det kan bli svårt att få ett sådant förbud att hålla juridiskt. När kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde i veckan beslutades att förslaget till ny ordningsstadga nu ska skickas ut på remiss. Senast den 30 augusti ska polisen, de politiska nämnderna och kommunala bostadsbolaget Eksta ha yttrat sig i frågan.

Läs mer: Ordkrig om tiggeriförbudet

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se