Svartbygget står kvar efter tio år: ”Den person vi haft mest problem att delge någonsin”

Första anmälan kom in 2010. Det har handlat om olagliga murar, containrar, altan och andra byggen som kommunen dömt ut…