Svårt tömma sitt avlopp i gästhamnarna

Kungsbackas gästhamnar har tömningsstationer där båtägarna ska kunna tömma sitt avlopp. När någon eller flera av dem är avstängda kan…