Ett nytt planprogram ska ge nya möjligheter att utveckla Gottskär.

Stora planer för nya Gottskär

Kommunstyrelsens arbetsutskott säger ja till ett nytt planprogram för Gottskär. Förslaget ska se över möjligheterna att bygga både nya bostäder, nya parkeringar, ett nytt sammanhängande bryggstråk och en ny båthamn.

Förslaget är ett första steg att lösa upp alla de knutar som låser utvecklingen av den lilla havsnära kommundelen. Sedan flera år tillbaka har Hamnkrogens nya ägare, som ansökt om planprogram för att få bygga både om och ut, och dessutom lägga till ett antal bostäder på fastigheten. Parallellt med det har ett mångårigt bråk om bygglov och bryggor plågat hamnen. Och som lök på laxen har kommunen legat i mångåriga förhandlingar med Onsala Sockens Skifteslag för att få köpa loss en liten, men viktig bit mark längs hamnområdet. Så här långt har dock de båda parterna inte lyckats enas om att göra affär. Och så länge kommunen inte äger marken kan de inte investera i de förstärkningar som krävs av hamnpiren.

Nu sjösätts ett planprogram, i flera delar, som är tänkt att en gång för alla ta ett mer samlat grepp om vad som behövs för att blåsa nytt liv i Gottskär. Det ska bland annat titta på förutsättningarna för den planerade utbyggnaden kring Hamnkrogen, ett nytt bryggstråk och en lösning för både biltrafik och nya parkeringsplatser. Dessutom finns planer på nya båtplatser.

– Länsstyrelsens besked kring bryggbråket innebär i klartext att det kommer att försvinna båtplatser. Då vill vi titta på att lägga en ny hamn på andra sidan, öster om hamnplanen, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg.

Han deltar dock inte i själva beslutet, när arbetsutskottet avgör ärendet. Detta eftersom Forsberg i det civila är en av medlemmarna i Onsala Sockens Skifteslag, markägare i Gottskärsområdet, och en av parterna i förhandlingarna kring områdets framtid.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar