Stadskärnans vita fläckar fylls snart igen

De kommande åren når förtätningen stadskärnan på allvar. Då byggs kvarteren Gjutaren, Vägmästaren, Ejdern och Kungsgärdet ut, jätteprojekt i stadsutbyggnaden som varit på gång och planerats i decennier. Och som kommer att fylla igen den ibland glesa bebyggelsen i centrala Kungsbacka.

Att centrala Kungsbacka nu sväller och byggs ut kan inte ha undgått någon. P-huset på förra Varlaparkeringen har dramatiskt förändrat utseendet på infarten till stadskärnan. Om ett halvår startar nästa kvartersbygge alldeles intill och grannen Kungsmässan är sedan länge igång och bygger nytt och större.

Men det är bara början på den omvandling som snart väntar resten av staden. Bara en dryg halvkilometer norr om köpcentrat ligger Kungsgärdet, en tusentals kvadratmeter stor fastighet, från Tölö Tvärled och ner mot ytterkanterna av Lindälvsgymnasiet. Marken ägs av Aranäs och skulle en gång i världen ingå i en bytesaffär med kommunen. När diskussionerna inleddes under tidiga 00-talet var tanken att bolaget skulle få kvarteret Valand, där p-huset byggs idag, och kommunen skulle ta över Kungsgärdet. Efter rekordöversvämningen 2006 svalnade kommunens intresse för området och Aranäs fick i stället köpa loss Valand-kvarteret i en mer traditionell affär.

Men bolaget gav inte upp den centralt placerade fastigheten. De vill fortfarande planlägga området och bygga både bostäder, verksamheter och ett nytt äldreboende åt kommunen. Inte minst det senare är hett efterfrågat i en kommun där befolkningen blir allt äldre och köerna växer för en plats i äldreomsorgen.

Men idag är tonen en annan. Samhällsbyggnadschefen Emma Kjernald uppger att det ”finns en diskussion” om nytt äldreboende i området, men att ”ingenting är bestämt”.

– Vi diskuterar och frågan gäller vad vill vi med denna marken och vad vill Aranäs? Jag kan egentligen inte säga mycket mer än så. Men läget, precis vid Kungsbackaån, är besvärligt och vi måste prioritera, vi kan inte planlägga allt samtidigt, säger hon.

När Aranäs ansökte om planläggning 2014, talades om 500 bostäder på området, tillsammans med 22 000 kvadratmeter verksamhetslokaler, ett 50-tal radhus och – ett äldreboende.

Områdets omtalade känslighet för översvämningar gick att bygga bort, menade Aranäs VD Jonas Håkansson i en intervju samma år.

– Det går att bygga en skyddsvall. Dessutom så bygger vi med ett stort skyddsavstånd till vattnet och det mesta av området har inte så stora problem med nivåskillnader, sa Jonas Håkansson till Kungsbacka-Posten i mars 2014.

Betydligt mer fart är det på kvarteret Ejdern-planeringen. Det handlar om marken runt gamla Alléskolan, som ska knytas ihop med kvarteret Valand-bygget på andra sidan gatan. Tillsammans ska de så småningom bli en helt ny stadsdel, ”Väster om Ån”, från Kungsmässan och söderut, ner mot Västra Villastaden. Satsningen har diskuterats sedan tidigt 00-tal och idag handlar mycket om vad som ska hända med Alléskolan, när kvarteret börjar bebyggas. Kommunstyrelsens ordförande, Hans Forsberg (M), anser att den gamla 50-talsskolan ska rivas för att ge plats åt nya moderna kvarter.

– Vi bygger en stad och då måste Alléskolan bort, har han slagit fast i flera uppmärksammade uttalanden.

Men opinionen för att bevara Alléskolan är massiv och har stöd av både kommunalråd och kulturprofiler, tillsammans med kommunantikvarien Sofia Larsson, som häromdagen satte ner foten om att skolan ska bevaras.

Kommunalrådet Eva Borg (S) har till och med lovat ockupera skolan om det går så långt som till rivning.

– Och det tänker jag inte backa från. Dessutom finns det redan andra som lovat att ställa upp och hjälpa mig med ockupationen, om det skulle bli aktuellt, säger hon.

Borg, som närmast får anses som general för anti-rivningslobbyn, menar att Alléskolan är i alldeles för bra skick för att rivas.

– Vi har inte många 50-talsbyggnader kvar i centrum och det finns så många bra exempel från runt om i Sverige på hur sådana hus kan omvandlas till både saluhallar, föreningshus eller kulturcentrum. Det vore en skam att riva Alléskolan bara för att bygga nytt, säger Eva Borg.

Oavsett den gamla 50-talsskolans öde så innehåller planeringen för kvarteret Ejdern också andra uppmärksammade inslag. Till exempel finns en ny bro vid Hamntorget med som ögonbrynshöjande förslag. Det är egentligen en idé som är två decennier gammal, men som nu dammats av på nytt. Med en ny bro vid Södra Torggatan kan trafikflödet genom innerstaden vända riktning, något som är tänkt att minska den rena genomfartstrafiken. Och ända sedan starten har ännu ett parkeringshus planerats i kvarteret. Den tanken finns fortfarande kvar, trots att ett jättelikt P-hus borta på Inlagsområdet, bara ett par mäklarstenkast bort, ska byggstartas senare i år.

Kvarteret Vägmästaren är namnet på området kring gamla skattehuset. Där arbetas ett planprogram fram under namnet Sydöstra Centrum, en planering som omfattar bägge sidorna av Varbergsvägen, från rondellen vid Circle K och ner till järnvägsundergången. Granne med skattehuset ligger teknikförvaltningens förrådslokaler, en bebyggelse tärd av tidens tand.

– Kommunen äger en del av marken i kvarteret, och det planeras för både bostäder och verksamheter, bland annat ett nytt stadshus intill nuvarande skattehuset. På lite längre sikt är det tanken att brandstationen i Hålabäck ska flyttas, säger Emma Kjernald.

För nästan exakt tre år sedan gick Riksbyggen ut med att de hade köpt Stenhuggeri-tomten i Kungsbacka. Mellan 150 och 250 energieffektiva lägenheter skulle byggas på området, som ligger centralt mitt emot Kungsmässan. Affären välkomnades av både det moderata och socialdemokratiska kommunalrådet, men förutsatte att stenhuggeriet hittade en annan mark för att kunna flytta. Efter Riksbyggens pressmeddelande blev det tyst kring framtiden för kvarteret, som sträcker sig grovt räknat från Östanvindsgatans södra del och ända ner till Borgmästargatan och Varlaskolans idrottsplaner. I samma område försökte Aranäs för några år sedan bygga tre punkthus med små billiga ettor och tvåor. Den gången sade kommunens ledande politiker nej. Motiveringen var att ”ett gemensamt grepp” skulle tas runt de omgivande kvarteren och att det då skulle vara opassande att släppa fram de tre punkthusen i förtid.

Nu har kommunstyrelsen sagt ja till att ta fram ett planprogram för kvarteren, som på papper heter Gjutaren och Liljan, inklusive den mark där Aranäs ville bygga punkthus. Och Henrikssons Stenhuggeri, som legat på samma plats sedan slutet av 30-talet, ska flytta till nya lokaler.

– Vi har köpt företaget Gunrys fabrik på Kabelgatan i Varla. Tanken är att vi börjar titta på att flytta så snart planprogrammet blir klart, jag skulle gissa att det kan ta ett och ett halvt år. Men flytten innebär också att vi investerar i helt nya moderna maskiner, så det kommer att bli en stor investering för oss, säger Fredrik Henriksson, VD på stenhuggeriet.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se