Sparförslaget kan slå hårt mot redan utsatt grupp

Personliga ombud hjälper personer med långvarig psykisk ohälsa att få vardagen att fungera. Nu har ett sparförslag lagts som kan…