Solabborren trotsar utrotning

Den nordamerikanska solabborren, som förra året upptäcktes i en Annebergsdamm, har visat sig svårare att utrota än man tidigare trott. Nu hoppas länsstyrelsen på en sträng vinter, där kölden tar kål på arten.

Solabborrarna kommer troligen från en olovlig utsättning när någon eller några tömt ett akvarium. Men fisken trivdes gott i den lilla Annebergsdammen och etablerade snabbt ett livskraftigt bestånd. För det ekologiska systemet är dock den nya arten ett bakslag. Dammen har ett utlopp som så småningom når Kungsbackaån, där Solabborrarna kan ställa till med ordentliga problem.

– Det vore inte bra. dels kan de bära på sjukdomar och parasiter, men det finns också risk att de konkurrerar med de naturliga fiskarterna i Kungsbackaån, säger fiskerikonsulenten Björn Fagerholm på länsstyrelsen i Halland.

De försökte redan förra året att bekämpa spridningen genom att helt enkelt tömma den lilla dammen på vatten. Det visade sig svårare än man tidigare anat. Kvar blev nog med vatten för att också solabborrarna skulle klara sig.

– Nu hoppas vi på en period med sträng kyla, så att det vatten som är kvar bottenfryser. Det skulle kunna räcka för att ta död på de fiskar som är kvar. Men fungerar inte det så har vi alternativ, ett annat sätt kan vara att helt enkelt pumpa ut vatten. Problemet är att det varit så blött, det finns hela tiden en tillrinning av nytt vatten till dammen, säger Fagerholm.

I sociala medier förekommer uppgifter om att solabborren redan hittats i Kungsbackaån, något som länsstyrelsen dock inte kunnat bekräfta. Men det finns en oro att arten ska sprida sig vidare, om den väl får fäste i vattendrag utanför den lilla Annebergsdammen.

– Vi släpper inte detta, och ska jobba vidare för att hitta effektiva sätt att bli av med denna i våra vatten främmande arten, säger Björn Fagerholm.

Läs mer:Nu utrotas solabborrarna

Mats h Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se