Snart öppnas ekodukten

Ekoduktbygget över E6:an är inne i slutfasen och just nu planteras grönskan ovanpå betongbron. Redan i sommar ska djurlivet återigen kunna ströva fritt mellan östra och västra sidan av Sandsjöbacka.

– Vi har gjort massor av erfarenheter, säger Trafikverkets projektledare Kristina Balot.

Ekoduktbygget över E6 blev riksbekant i januari 2017, när stöttorna under gjutformen vek sig och stängde hela E6 under 24 timmar. Men därefter har bygget gått som på räls. Sedan snart ett halvår tillbaka grenslar betongbron de fyra körfälten över motorvägen. Efter det har det kanske viktigaste arbetet pågått – att återskapa en naturmiljö som lockar de vilda djuren att våga använda ekodukten. Det är en grannlaga uppgift att få övergången att fungera för ett helt ekosystem, alltså i princip alla djur som finns i området.

– Ekodukten är som en landtunga där naturen förs över från båda landsidorna. Så vad vi har gjort är att vi identifierat – vad har vi för växter och djur på östra sidan, och vad har vi på västra sidan? Vi har skapat olika biotoper som passar, för insekter, för kräldjur, för hasselmus, de arter som finns i närområdet. Till exempel ser vi till att det finns buskar med bär, som hasselmusen kan äta. Och buskarna ligger i ett stråk så att hasselmössen kan ta sig över, utan att bli uppätna. Vi har bihotell, så att insekter har någonstans att bo och vi har stenhögar, där kräldjuren kan hålla till. Vi har både hasselsnok, kopparödla och sandödla i området här, säger Kristina Balot under en visning av den unika övergången.

Över bron sitter nu ett avskärmande och ljuddämpande trästaket, så kallad faunaskärm, för att djur inte ska skrämmas av buller och reflexer från biltrafiken. Som besökare slås man av hur lite den larmande trafiken hörs uppe på bron. De båda ingångarna till ekodukten har också anpassats, för att skapa så naturliga förhållanden som möjligt. Närmast ekodukten har viltstängslet försetts med förstärkningar ner i backen, ”grävskydd”, för att hindra vilt som vill gräva sig ut, och uppe på bron vattnar sprinklar den helt nya naturytan. Just nu syns mest buskar och träd, och några örtplantor, tillsammans med stenhögar och insektsvänliga döda trädstockar. Inom kort ska markytan vid sidorna av ekodukten sås med ängsfröer, för att skapa blomrik ängsmark.

– Vi frösår, bland annat med ett fordon som har en frökanon som sprutar ut fröer, olika typer av örter för att skapa ängsmark. När vi började plantera var det jättebra förhållanden, fuktigt och regnigt. Nu har det blivit soligt och varmt så därför måste vi börja vattna, annars skrumpnar de buskar vi planterat, säger Kristina Balot.

Ekodukten i Sandsjöbacka är den första som byggts i denna storleken och dessutom över en befintlig väg med stor mängd trafik under under byggtiden.

– Vi har gjort mängder med erfarenheter som vi nu delar med oss av till andra. Och intresset är stort för att komma och göra studiebesök. Jag har blivit kontaktad från Kina, USA och från folk i Sverige som vill komma hit och titta och vi har haft studiebesök under byggtiden. Ytterligare besök kommer att fortsätta under sommaren och hösten. Bäst är att komma när allt är på plats som det är tänkt, säger Kristina Balot.

Den totala kostnaden för själva ekodukten stannar på 55 miljoner. I de pengarna finns inräknat kostnader för uppföljning under fem år framåt.

– Annars är det vanligt att man missar just att följa upp hur det går. Här har vi med miljöuppföljningen redan från början. Vi kommer att följa viltet genom spårning i snö, eller genom våra autokameror, men vi har också kontakter med jägarkretsar som har erfarenheter av viltet i området. När det gäller de mindre djuren, till exempel kräldjur, så ska vi lägga ut särskilda plattor. De blir varma och drar till sig kräldjur, vi kan lyfta på plattan för att räkna dem och se om de ökar eller minskar i antal, säger Kristina Balot.

En överraskning var till exempel att man hittade så många som sju olika arter av fladdermöss i området.

– Det var en av de saker vi inte hade fokus på från början, men om man tittar så skola man finna. Generellt så är fladdermus en artgrupp som vi varit dåliga på att ta hänsyn till när vi byggt infrastruktur i Sverige. En del fladdermöss är känsliga för att ta sig över öppna ytor, då kan ekodukten vara ett bra ställe för dem att ta sig över, säger Mats Lindqvist, ekoduktexpert påTrafikverket.

Och hasselmusen, som är en rödlistad art, har inte bara fått bärbuskar för både skydd och föda. Den har också fått små övervintringsholkar i trädridåerna vid gränsen till naturreservatet. Där ska arten kunna skydda sig under de kallaste månaderna. Stenrösena kanske redan fått sina första huggormar eller kopparödlor och under pressvisningen nosade en solitär humla nyfiket på en av de liggande döda trädstammarna.

– Det kan ha varit en av de första drottningarna som letade efter någonstans att bygga bo. Vi insåg inte från början är att den här platsen kan bli ett intressant habitat i sig och inte bara en bro för de större djuren, Nu har vi både en förbindelse som bryter barriären för de större djuren, och ett spännande habitat i sig. Här kommer att komma en massa insekter när örterna börjar blomma, säger Mats Lindqvist.

Invigningen, när blir den?

– Vi kommer ha någon slags öppningsceremoni, men djuren har sin ynglingsperiod under sommaren, och de kan vara känsliga för att vi drar hit en massa människor, så därför säger vi att invigningen blir inte av förrän i slutet av augusti. Men då har ekodukten varit igång i två månader, säger Kristina Balot.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se