Slopat bygglov kan ge boost åt solcellsvågen

Tekniken är fortfarande ung, men priserna faller och effekten ökar stadigt. Nu slopas dessutom bygglovskravet för att skruva upp solceller…