Skavda träd är bara skötsel

I Särö Västerskog har träd skalats på bark, något som upprör och förvånar besökare. Men allt är helt i sin ordning, hälsar länsstyrelsens reservatsförvaltare, Mikael Stenström. – En del av skötselplanen, säger han.

Längs promenadstigarna i naturreservatet Särö Västerskog syns träd som ringbarkats, det vill säga där barken runt hela stammen skalats av. På sikt betyder det att träden kommer att utarmas och dö, något som fått flera läsare att höra av sig. Men ringbarkningen är inget nidingsdåd, snarare motsatsen, förklarar länsstyrelsens reservatsförvaltare, Mikael Stenström. Reservatets mäktiga ekar är i många fall flera hundra år gamla och förr i världen betades marken av boskap. I modern tid har andra träd och annan växtlighet fått fäste, och växer nu upp under ekarnas kronor.

– Ekar kan dö av att andra träd växer upp i deras kronor, de mår inte bra av det. Dessutom blir det skuggigare och kallare och det skadar också lavar och insekter som lever i och på ekarna, som ofta är lite murkna när de är så gamla. Därför har vi en skötselplan som vi följer för varje enskild ek, säger Mikael Stenström.

Han berättar att 250 gamla ekar i området inventerats och fått en individuell skötselplan som ligger till grund för arbetet som görs.

– Alla är individer, det är väldigt gamla och skyddsvärda träd och vart och ett har sin specifika skötsel, säger han.

Ringbarkning är något som utförts i omgångar inom reservatet.

– Nu har vi gått över och fällt lite småträd, och vi har ringbarkat några mindre ekar, en typ av träd som det finns ganska många av i reservatet. Det betyder att de kommer att dö, men de får stå kvar lite längre för att bli insektsmat, säger Stenström.

Också bok har ringbarkats inne i skogen.

– Där handlar det om att stämma i bäcken. Bok är ett trädslag som trivs bra att växa under kronorna av andra träd och tar vi inte bort dem finns en risk att de konkurrerar ut de flera hundra år gamla ekarna, säger Mikael Stenström.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se