Skarp kritik när företag fick ensamrätt

Nystads Stadsutveckling AB fick ensamrätt till mark av Kungsbacka kommun. I gengäld skulle företaget bygga två idrottshallar för 2 500…