Rektorerna Carina Larsson och Marie Bredman flankeras av förskolechefen Sofia Axell. De verkar på Åsa gårdsskola och har skrivit en riskanalys som är starkt kritisk till en omorganisation av skolorna i Åsa. Foto: Tobias Sandblom

Skarp kritik mot skolförslag

Skolorna i Åsa ska eventuellt omorganiseras. Nu riktar rektorerna på Åsa gårdsskola skarp kritik mot förslaget. De menar att idén är förknippat med stora risker.

– Det finns andra förslag som hade kunnat lösa detta, säger rektorerna.

Åsa som ort växer stort. I nuläget finns två välfungerande F-9-skolor. För att lösa lokalsituationen vill tjänstemännen på kommunen göra Åsa gårdsskola till en F-3-skola och Åsaskolan till en 4-9-skola.

– Det skulle innebära att Åsa gårdsskola skulle bli Sveriges största F-3-skola med lite drygt 400 elever. Det i sin tur skulle medföra en rad problem. Bland annat skulle skolgården bli överfull av barn som vill göra exakt samma sak, säger rektorerna.

Rektorerna Carina Larsson, Marie Bredman och förskolechef Sofia Axell har författat en riskanalys i samband med förslaget. I den pekas på flera kritiska punkter.

Det handlar bland annat om en hårdare belastad matsal och skolgård, fritidshemmens verksamhet, idrottshallen som kommer att bli smockfull direkt, hög arbetsbelastning, tidspress. otydliga arbetsuppgifter och otydlig organisation. Det är bara några av farorna som rektorerna ser.

– Idag är vi en trygg 6-16-årsskola. Och det finns många fördelar av att ha så blandade åldrar. De yngre får chansen att umgås och se hur äldre elever har det och tvärtom. Även för föräldrarna blir det mycket tydligare och tryggare. De slipper i många fall att åka till två skolor, säger rektorerna.

De ser även stora risker med att lärare säger upp sig.

– För vår del får vi bygga upp en helt ny skola. När lärare sedan får klart för sig att det inte är detta de valt, då kommer de att se sig om efter andra jobb. Vi har redan nu en lärarbrist i Sverige och det är redan nu svårare att rekrytera till Åsa eftersom det ligger avsides.

Rektorerna tror att risken för mobbning ökar eftersom otryggheten blir större.

– Vi tycker det är konstigt att de inte tycks ha övervägt andra förslag som skulle kunna lösa lokalbristen. I vår riskanalys har vi räknat upp ett antal saker som man hade kunnat göra, men det känns inte ens som att man har kollat på detta innan man rycker upp allt som vi byggt upp. Det känns konstigt. Sedan är det inte säkert att det går att göra enligt våra förslag, men man bör i varje fall se över det, säger rektorerna.

Udo Weis är planerare på förskole- och grundskoleförvaltningen. Han berättar att serviceförvaltningen även sett över andra alternativ.

– Jag är inte helt hundra på att det stämmer att gårdsskolan blir Sveriges största F-3-skola. Möjligen har man blandat ihop begreppen, men jag ska inte säga helt säkert, säger Udo Weis.

Hur ska så många barn i samma åldrar samsas på en så liten yta?

– Bra fråga. Det beror väl lite på hur utrustningen ser ut. Men äldre barn är inte ute efter klätterställningen, de vill ha någonstans att hänga.

Rektorerna ser en risk i att lärare säger upp sig, hur ser du på det?

– Det kan nog tänkas. Hur problematiskt det blir är en bra fråga. Det är en farhåga man kan ha, att lärare säger upp sig.

Är det, som rektorerna skriver, redan nu svårt att rekrytera lärare till Åsa?

– Exakt hur det ser ut just nu vet jag inte. Men genom tiderna har det varit svårare att rekrytera lärare till Åsa och Frillesås eftersom det ligger lite längre bort. Sedan är det alltid svårt att rekrytera till en F-3-skola, men i Kungsbacka har det fungerat ganska bra, säger Udo Weis.

Ärendet kommer troligen upp på för- och grundskolenämndens decembermöte, men lär där återremmiteras.

– Det finns ett antal saker till som behöver utredas ytterligare. Men beslut skulle kunna komma i januari. Detta är inget som brådskar eftersom en eventuell omorganisation är aktuell först 2020, säger Udo Weis.

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar