Ska städa havsbotten från spökgarn och tinor

I flera år har fritidsfiskaren Rune Rosenqvist kämpat för att få till en upprensning av så kallade spökredskap på havsbotten mellan Lerkil och Särö. Nu ser arbetet äntligen ut att bli verklighet sedan länsstyrelsen beviljat pengar.

Rune Rosenqvist och yrkesfiskarna Peter Bihl och Uno Helldner ansökte tillsammans med Miljöpartiet i januari om så kallade LOVA-pengar för att städa havsbottnen från spökredskap, borttappade hummertinor och nät som fortsätter att fånga och döda djur.

Dagens tinor och nät är nämligen till största del tillverkade i syntetmaterial, vilket gör att de fortsätter att spökfiska i många år innan de bryts mer. Fisk och skaldjur tar sig då in i tinan eller fastnar i näten där de svälter ihjäl, ruttnar och börjar lukta och på så sätt lockar till sig nya djur som går samma öde till mötes.

100-200 tinor

Fritidsfiskaren Rune Rosenqvist fick upp ögonen för problemet för fyra år sedan då han själv förlorade två tinor utanför Lerkil. Han uppskattar att det ligger minst 100-200 liknande tinor därute med tanke på det stora antal båtar som liksom han själv kan ha tappat delar av sin last.

– Jag har sedan kämpat för att få till det här i flera år och försökt få såväl kommunen som andra myndigheter att nappa. För problemet är att man som privatperson inte kan ansöka om de här pengarna själv utan måste ha en myndighet eller organisation bakom sig, berättar Rune Rosenqvist.

Svalt intresse

Miljöpartisten Clas Rosander har även han försökt trycka på, i egenskap av såväl kommunledamot som representant för Miljöpartiet Halland i Kattegatts Kustvattenråd, efter att ha blivit kontaktad av Rune.

Intresset från kommunens sida har dock hittills varit ganska svalt och svårigheterna att få någon att bidra ekonomiskt har kvarstått tills en lucka plötsligt öppnade sig i vintras.

– Efter att länsstyrelsen då själva gick ut med ett upprop att de gick att söka pengar till lokala vattenvårdsprojekt för att bidra till en bättre havsmiljö, genom att exempelvis ta om hand om just spökgarn, ansökte vi i januari om pengar, berättar Clas Rosander.

Ska videofilmas

Efter att också fått ja och cirka 300 000 kronor från länstyrelsen är tanken nu att först videodokumentera havsbotten i samarbete med Medin Hav och Vattenkonsult för att säkerställa att det är som Rune och de andra tror.

– Vi kommer att träffas nu på onsdag i nästa vecka får att gå igenom nästa steg i projektet. Vår tidplan är att under hösten göra själva dokumentationen och därefter nästa år påbörja insamlingen av förlorade nät, ryssjor, burar och annat marint skräp, säger Clas Rosander.

Enligt länsstyrelsens krav för de beviljade pengarna ska kvalitetssäkrade metoder av draggningarna användas och insamlat spökgarn sedan källsorteras och skickas till återvinning. Transport på land ska även göras fossilfritt.

Camilla Moestedt