Serneke kan bli förebild för nya hallen

Tjänstemän och politiker i Kungsbacka har varit på tjänsteresa. De har studerat två arenahallar, Serneke i Göteborg och den i…