Särös nya äldreboende riskerar att försenas

Byggstarten för nya äldreboendet i Särö skulle ske i höst. Nu har detaljplanen överklagats till miljödomstolen. En av de som nu stoppar byggstarten är KD:s toppnamn Peter Wesley, vice ordförande i kommunfullmäktige.

Detaljplanen för Särö äldreboende har överklagats till miljödomstolen av bland andra föreningen Särö Framtid, Bukärrs vägförening och av KD-politikern Peter Wesley. Flera av de klagande menar att kommunens detaljplan tar för lite hänsyn till trafiklösningarna och fruktar en ökande trafik när boendet väl är klart.

Men överklagandena riskerar nu att försena en redan tajt byggprocess. Byggstarten i Särö skulle skett redan i höst, och skulle enligt planen stå klart senast 2020. Det höga tempot förklaras till stor del av att nybygget, med 80 lägenheter, ska ersätta gamla och nedslitna Bukärrsgården. De snabbt växande köerna för en plats på äldreboende är en annan förklaring till att styrande allianspolitiker vill skynda på utbyggnaden av fler äldreboenden. I dagarna invigs nya boendet i Sandlyckan i Kullavik. Boendet i Särö var nästa steg i planerna att bygga bort köerna till en boendeplats i de västra kommundelarna.

Peter Wesley, som bor i närområdet, går precis som de andra klagande till attack mot trafiklösningarna i detaljplanen.

– Det har redan inträffat två allvarliga olyckor med barn inblandade i detta området. När äldreboendet byggs kommer trafiken öka, och jag menar att kommunens detaljplan inte tar hänsyn till det. Man har valt att låta exploatören lösa detta, men det känns varken tryggt eller rättssäkert. Exploatörer väljer ofta den lösning som är billigast, inte bäst, säger Wesley.

Kollar trafiken

Han tillägger att han är en del av den föräldraförening som nu frivilligt är ute varje morgon för att hålla nere hastigheten på trafiken till skolan i området.

– Att då fylla på den trafiken när äldreboendet börjar byggas menar vi inte är en bra lösning.

Samtidigt, du är en ledande allianspolitiker och står helhjärtat bakom den snabba utbyggnaden av äldreomsorgen. Ändå väljer du att överklaga och stoppa kommunens eget bygge. Hamnar du inte på två stolar här?

– Inte på bekostnad av att ett barn skadas eller dör i trafiken. Byggnadsnämnden har forcerat fram detaljplanen. I detta fallet handlar det om att inte riskera ett barns liv, då lyssnar jag hellre på mitt hjärta, säger Wesley.

Byggstart kan dröja

Hur det blir nu med den byggstart som planerats till i höst är oklart.

– Risken är att bygget försenas, det är svårt att veta hur lång tid mark- och miljödomstolen tar på sig att avgöra detta, säger Thure Sandén (M), ordförande i byggnadsnämnden, som var de som godkände den nu överklagade detaljplanen.

Hur ser du på att det är en alliansbroder, KD:s Peter Wesley, som är en av de som nu stoppar detaljplanen?

– Jag har ingen kommentar till det. Visst är det lite knepigt, men det är allas rätt att överklaga, jag respekterar det.

Wesleys och de andras kritik går ut på att ni i byggnadsnämnden forcerat fram detaljplanen. Missade ni riskerna i trafiken för att få en snabbare byggstart av äldreboendet?

– Vi behöver ta höjd för en ordentlig utbyggnad av fler äldreboenden, vi har en kö som är alldeles för lång, men därmed inte sagt att vi forcerat fram detta. Vi har försökt hitta en vettig trafiklösning som vi bedömt vara okej i nuläget. Samtidigt tar jag de klagandes oro på allvar och jag har en dialog med flera av dem. Det kan vara så att vi behöver ta ett omtag med detta.

En rondell kan vara en lösning. Kan kommunen gå in och ta den kostnaden?

– En rondell kostar 3-4 miljoner och om jag förstått saken rätt är det Trafikverket som äger vägen. Jag är rädd för att en sådan lösning både skulle fördyra boendet men framför allt försena processen och byggstarten, säger Thure Sandén.

Enligt Sandén kommer frågan om en mer trafiksäker lösning kring vägen till det nya äldreboendet i Särö att hanteras i byggnadsnämndens arbetsutskott.

Trots överklagandet tror Sandén att tidsplanen håller.

– Jag hoppas ändå att detta kan bli klart till 2020, som det är planerat, säger han.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se