Särö äldreboende på banan igen

Alla överklaganden har dragits tillbaka. Det betyder att Särö äldreboende snart kan börja byggas. – Vi har tappat ett halvår, säger byggherren Ekstas VD, Christer Kilersjö.

Äldreboendet i Särö ska ha 80 lägenheter och byggs för att ersätta Bukärrsgården, som faller för åldersstrecket. Men detaljplanen för bygget var knappt klubbad förrän den överklagades till mark- och miljödomstolen. Föreningen Särö Framtid, Bukärrs vägförening och KD-politikern Peter Wesley, som bor i området, ville se en annan trafiklösning. De hävdade att den lösning som planerats kunde skapa risker för framför allt barn och unga som cyklar och går till Särö skola.

Nu har alla tre dragit tillbaka sina överklaganden.

– Vi hoppas på besked i dag från miljödomstolen. Sedan tar det formellt tre veckor innan detaljplanen vinner laga kraft, säger kommunstyrelsens ordförande, Hans Forsberg (M).

Han berättar att kommunen under hösten haft en intensiv dialog med de klagande. Efter det arbetades ett avtal fram som ska leda till en bättre, och säkrare, trafiklösning.

– Trafikverket ska ta fram en åtgärdsvalsstudie, tillsammans med kommunen, där olika alternativ ska studeras närmare, säger Forsberg.

Samtidigt hastar det med att komma igång med bygget. Kungsbacka har en omfattande kö av sökande efter en plats på äldreboende, där bygget av Särö vård- och omsorgsboende är en viktig pusselbit. Redan har förberedande arbeten satts igång på byggplatsen, i väntan på att detaljplanen vinner laga kraft.

– Det är bra att vi nu nu kommer igång, alla är väldigt angelägna att detta kommer till stånd, säger Hans Forsberg.

Byggherre för nya äldreboendet är kommunala bostadsbolaget Eksta. Enligt planen skulle bygget startats hösten 2018 och stå färdigt vid halvårsskiftet 2020. Christer Kilersjö, Ekstas VD, hoppas fortfarande att allt är klart 2020.

– Jag uppskattar att vi tappat ungefär ett halvår på detta men tror ändå att bygget kan stå klar under hösten 2020. Men så fort vi har papper på att de formella besluten vunnit laga kraft så drar vi igång, säger han.

Det nya äldreboendet byggs på en tomt en halv kilometer väster om Särö skola, och budgeten för bygget ligger på 175 miljoner.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se