Så vill Trafikverket förbättra väg 158

Västra Götalandsregionen och Region Halland har tillsammans gett Trafikverket i uppgift att redovisa för brister och ta fram eventuella åtgärder…