Så tycker företagare om klimatet i Kungsbacka

Efter två år där det övergripande företagsklimatet blivit sämre, så vänder nu kurvan uppåt i Kungsbacka. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning. Samtidigt är betyget fortsatt lägst i länet.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om företagsklimatet i landets kommuner. I år har totalt över 30 00 företagare i landet svarat på frågorna. I Halland är det runt 900 som svarat.

I Kungsbacka har det sammanfattande omdömet gått nedåt från 2015 till 2017, men i årets undersökning syns ett trendbrott och omdömet ökade från tre förra året till 3,2 i år. Betygen sätts på en skala mellan ett och sex och för ett bra betyg går gränsen vid fyra. Trots förbättringen får Kungsbacka fortsatt sämst omdöme i länet där Falkenberg är bäst och hamnar strax över fyra. Kungsbacka ligger också under rikssnittet på 3,4.

På de flesta enkätfrågorna visar Kungsbackaföretagarnas svar på en liten förbättring jämfört med förra året. Bland annat tycker företagarna att dialogen och informationen blivit bättre från kommunens sida. Även attityden från tjänstemännen och politikerna har blivit något bättre.

Företagarna ger kommunen lågt betyg (2,7 av 6) kring kommunens upphandling. På frågan om vilka åtgärder som kommunen bör prioritera så var det flest som tryckte på snabbare handläggningstider.

En ny fråga för i år är hur företagarna upplever att företagsklimatet förändrats de senaste fem åren. Där svarade en majoritet av företagarna i Kungsbacka att klimatet är oförändrat.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se