Så ska Voxlöv växa till 2 200 bostäder

Stadsdelen Voxlöv öster om Hede station blir dubbelt så stor som Kolla Parkstad. Nu börjar planeringen på allvar, när kommunstyrelsens arbetsutskott ger klartecken för samråd om planprogrammet.

Voxlöv ligger grovt yxat mellan Hede stations östra sida och upp till Tölö Ängar vid Hällingsjövägen. Planprogrammet har jobbats fram det senaste året och hamnade i tisdags inför kommunstyrelsens arbetsutskott. De tar nu formellt beslut om att starta upp ett programsamråd. Det innebär att berörda myndigheter, organisationer och privatpersoner får tycka till om planeringen.

– Det handlar framför allt om sakägare och myndigheter, som länsstyrelsen och Trafikverket, som ska ge sin syn på planprogrammet, säger kommunstyrelsens ordförande, Hans Forsberg (M).

Voxlöv-området beräknas kunna få minst 2 200 nya bostäder och är totalt 70 hektar stort. Bland markägarna finns sedan länge flera av de stora byggdrakarna, bland andra Derome, Bonava, JM och Sverigehuset. En femtedel av programområdet ägs av privatpersoner samt Kungsbacka kommun och kommunen gör i dagarna ännu en markaffär i området. Då betalar man sju miljoner för en tomt som ska användas för att bygga en kommande förskola. Markbiten, elva hektar stor, är också nyckeln för att kunna bygga den sedan 20-talet år planerade Hedeleden, en anslutningsväg mellan Hällingsjövägen och ner till rondellen vid Hede stationsområde.

– Vägen är det det som kan bli en stötesten. Min uppfattning är att vi måste ha en tvärförbindelse till genom Kungsbacka, alla bilar kan inte passera genom centrum, säger Forsberg.

Det är väl ingen som säger emot det?

– Nej, men det handlar lite om hur man utformar vägen. Bygger man den som en allé, med fotgängare och cyklister, så kan man lägga bebyggelsen närmare. Men jag anser nog att vi behöver ha den som en 60-väg, med rondeller, för att trafiken ska flyta, säger Forsberg.

Hedeleden är en vägdragning som har planerats i drygt 20 år, en matarled för trafik från de östra delarna av Kungsbacka, som vill till E6 utan att passera stadskärnan. Från början var tanken att den skulle gå som en ringled, från Forsområdet, över golfbanan, och ner till Hede station. Planerna på en framtida ringled är inte helt övergivna. Så sent som förra året diskuterades dragningen på nytt, för att lösa problemet med den allt mer tätnande trafiken i centrum.

– När samrådet om planprogrammet är klart så måste vi ta ett beslut om detaljplan för vägen, hur vi ska ha det med den. Vägen är en nyckel till utvecklingen av hela området, säger Hans Forsberg.

När kommunen byggde en ny rondell för infart till de nya östra pendelparkeringarna i Hede finns en öppning klar för den kommande Hedeleden.

Ett planprogram är som en slags grovskiss, där området målas upp med breda penslar. Av det som nu offentliggörs kommer beyggelsen i Voxlövområdet att på sina ställen bli upp till sju våningar hög, i området närmast Hede station. Som alltid föreskrivs att en tredjedel ska byggas som hyresrätter. Utöver det planeras både för småhus och mer radhusliknande bebyggelse, med äganderätter. Men efter erfarenheterna i Kolla Parkstad, där 1 100 bostäder klubbades på en gång, vill man bygga nya Voxlöv mera bit för bit. Framför allt handlar det om att hinna med utbyggnad av skolor, förskolor och annan kommunal service i takt med inflyttningen. Spåren från andra stora bostads-satsningar förskräcker.

– Kolla Parkstad är inte ens färdigbyggt ännu, men skolan i området är redan full. Likadant är det i Björkris. Nu är tanken att vi gör klart planprogrammet, sedan gör vi varje detaljplan för sig, i etapper med upp till 400 bostäder i varje. Enligt tjänstemännen blir det enklare att arbeta så, säger Hans Forsberg.

Men den kanske största stötestenen i projektet ligger vid Hede station. Där planeras sedan många år ett nytt parkeringhus med bortåt 1 000 platser för pendelparkering. Problemet är att p-hus är svindyra att bygga, mellan 100 000 och 400 000 kronor per plats. Men bygger man för pendelparkering måste platserna vara gratis, annars är det ingen som ställer bilen för att åka kollektivt. Hur p-huset ska finansieras är en fråga som de styrande politikerna just nu grubblar på.

– Ett sätt skulle vara att sälja verksamhetsområdena runt stationen i Hede, eller hitta andra aktörer som vill exploatera och som är villiga att betala för det, men detta är bara som jag spekulerar, inga beslut är tagna, men vi måste börja diskutera detta. För vi kan inte förvänta oss att pendlarna ska vara villiga att betala för att parkera innan de åker kollektivt, det är det enda vi kan vara säkra på, säger Hans Forsberg.

Detta är ännu ett jätteprojekt för bostadsbyggande. Realistiskt, när kan första spadtaget tas i Voxlöv-området?

– Realistiskt? Kanske i bästa fall någon gång under 2022, om fyra år, säger Forsberg.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Tyck till: Växer Kungsbacka för fort?