Så ska Kungsbackas företagsklimat bli bättre – mer markköp

Kungsbacka måste bli mer aktiva i näringslivspolitiken, inte minst när det gäller markköp för etableringar. Förslaget kommer från Socialdemokraterna, som…