Så mycket kostar skolmåltiden

Skillnaderna mellan de kommuner som har högst och lägst kostnad för skolmåltider är stora i landet. Kungsbacka hamnar över riksgenomsnittet.

Det är nyhetsbyrån Siren som sammanställt statistik från Skolverket om hur mycket landets kommuner betalar för skolmåltider per elev i den kommunala grundskolan under förra året.

Den högsta kostnaden per elev och år fanns i Tierp. Där landade kostnaden på 11 500 kronor medan Laxå hade lägst kostnad med 4000 kronor per elev.

– En hög kostnad är inte lika med hög kvalitet. Det kan vara det, men det kan också vara precis tvärtom, säger Anna-Karin Quetel, projektledare på Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg till nyhetsbyrån Siren.

Kungsbacka tillhör de kommuner som har en något högre kostnad för skolmåltider. På ett år kostar skolmåltiderna 6900 kronor per elev i kommunen. Det är över genomsnittet i landet som låg på 6300 kronor. I Halland var det Hylte som hade högst kostnad med 9000 kronor medan Halmstad hade lägst med 5100 kronor.

Enligt Quetel utgör livsmedelsinköp ungefär en tredjedel av den totala måltidskostnaden, men en annan viktig faktor som påverkar kostnaden är organisationen.

– Det ser väldigt olika ut bland kommunerna om man har lagt ut måltiderna på entreprenad, eller har mottagningskök och levererar eller har tillagning på plats, säger Anna-Karin Quetel.

Kajsa Lind

Så räknades kostnaden ut:

I statistiken ingår kostnad för personal, livsmedel, transporter, administrativa kostnader och intäkter från till exempel försäljning till friskolor. Däremot ska inte lokalkostnader räknas in. Lokalkostnader kan dock ha räknats in för kommuner som köper in skolmåltider via entreprenad.

Källa: Skolverket