Så mycket kostar fler tågstopp

Nu är utredningen klar. Knappt åtta miljoner kronor kommer det kosta att låta tåg stanna även mitt på dagen samt…