Så många har åkt dit för rattsurfning

Sedan lagen infördes för ett år sedan har det delats ut böter eller åtalats i över 3 000 fall. –…