Så fruktsamma är Kungsbackaborna

Fruktsamheten går långsamt ner i nästan hela Sverige. I Kungsbacka utmärker man sig dock genom att ha ett högre födslotal…