Så blir nya innerstaden – 60 nya bostäder

Nu planeras nya kvarteret Banken i innerstaden. Den innefattar 60 nya bostäder, varav 15 på den så kallade Brända tomten samt mysiga kaféer på innergårdar. Dessutom en mängd nya affärslokaler.

– Jag hoppas att man på detta sätt kan väcka liv i innerstaden, säger Andrea Ericsson, planarkitekt på Kungsbacka kommun.

Sedan godisbutiken 4Gott brann ner, i april 2014, har det diskuterats vad som ska hända med den så kallade Brända tomten. Nu, fyra år senare, är ett planförslag för hela kvarteret nedtecknat och ska ut på samråd.

– Kortfattat kan man säga att på övervåningen kommer det att vara bostäder och i gatuplan verksamhetslokaler, centrumändamål. Dessutom kommer innergårdarna att utvecklas, det ska möjliggöra uteserveringar bland annat, säger Andrea Ericsson.

Dessutom kommer gallerian att få ett lyft. På taket byggs ett antal bostäder och entrén kommer att piffas till, så att det blir ett lättare stråk att ta sig igenom.

Men behövs det fler verksamhetslokaler i innerstaden när de flesta läggs ner?

– Nu ska vi få liv i innerstaden! Jag tycker det är underbart att det finns byggherrar vill satsa på detta, jag tror detta kan bli väldigt bra, säger Andrea Ericsson.

I huvudbyggnaden, den gula där turistbyrån idag huserar, tillåts bostäder i plan två och tre. Nocken höjs något och kuporna blir fler och större så att vindsvåningar kan byggas.

Husets ursprungliga utseende ska återskapas.

Andrea Ericsson poängterar att det är ett litet, men komplext kvarter att planlägga. Bland annat finns tre byggherrar som ska samsas. Alla vill dock åt samma håll.

– Hela innerstaden är ju ett fornminne. Det kan finnas vad som helst i marken när man gräver.

Planen ska nu ut på samråd. Den som är intresserad kan komma på informationsmöte i fullmäktige den 21 maj klockan 18. Andrea Ericsson hoppas att planen ska ha vunnit laga kraft om ett år, våren 2019.

– Men precis allt kan hända, så det går inte att säga det exakt. Flyter allt på som det ska så ska det ta ungefär ett år från nu. Efter det väntar bara att se över om det finns några fornlämningar, sedan ska man kunna börja bygga. Men som sagt, det är väldigt komplext eftersom det finns byggnader där redan nu, säger Andrea Ericsson.

Tyck till: Vad vill du se i innerstaden?

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se