Rondell i fara i farlig korsning

I korsningen blir det olyckor flera gånger varje månad. Men projektet att göra om den till rondell kan gå om intet. Anledningen är att markägarna inte släpper till mark.

Kungsbacka-Posten har rapporterat om flera olyckor och andra sammanstötningar i rondellen i Borgåsområdet nära Hede fashion outlet och Ica Maxi. Några incidenter har till och med slutat i domstol.

Tanken är att det ska bli en rondell av den olycksaliga korsningen. Pengar finns budgeterat för en sådan nästa år, men först krävs en planändring. Dock finns det nu problem.

– Markägarna är inte villiga att släppa till mark. Om inte det sker så blir det ingen rondell, då kan vi inte bygga någon, säger Anders Eriksson (C), ledamot i nämnden för teknik.

Det är inte butiksägarna som säger nej utan markägarna, vilket inte är samma företag.

– Vår bestämda uppfattning är att det behövs en rondell på platsen, där är vi alla politiker eniga. Det är farligt eftersom man dessutom inte ser så bra om man kommer västerifrån, säger Anders Eriksson.

Kan det bli så att ni tvångsinlöser marken?

– Så långt hoppas jag inte att vi ska behöva gå, men vi får diskutera frågan närmare.

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se