Roboten som ska hjälpa barnen till skolan

Sex robotar ska hjälpa barn med problematisk skolfrånvaro. Maskinerna täcker upp när eleverna inte kan eller av andra skäl inte…