Regionfullmäktige inte överens om nya biljettzoner

I dag väntades regionfullmäktige i Västra Götaland rösta igenom den nya zonindelningen för kollektivtrafiken. Men både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet satte sig på tvären och förslaget ska nu utredas ytterligare.

Under hösten har förslaget om att 70 zoner ska bli tre först klubbats i kollektivtrafiknämnden och regionstyrelsen. Inför regionfullmäktig väntades förslaget slutgiltigt också klubbas där.

Men under tisdagens sammanträde gick både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet emot förslaget. För Socialdemokraterna handlade det om att det att kommunförbunden haft olika underlag när de har fått säga sitt om förslaget.

Att det olika materialet skulle ha någon betydelse för hur kommunförbunden har tagit ställning i frågan tillbakavisade den blågröna majoriteten.  

I talarstolen uttryckte också Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden, sin frustration över att S och V ville återremittera förslaget. 

– Jag tycker vi röstar om det i dag och vi inte ska behöva vänta åtta år till på att de nya zonerna införs.

Vänsterpartiet hävdade i sin tur att de tyckte att det var orättvist att göteborgares subventionerade periodkort försvinner när Göteborgs kommun väntas betala för andra regioninvånare. 

När de senare blev votering krävdes en två tredjedelars majoritet bland ledamöterna i fullmäktige för att det skulle bli votering. 87 röstade för ett beslut men då 59 ledamöter röstade emot blev det en återremiss till regionstyrelsen. Där ska underlaget som funnits tillgängligt hos kommunförbunden utredas. I remissen yrkade också S på att att det skulle utredas om fler kommuner skulle ingå i Göteborgszonen.

I den nya zonindelningen som lades fram ska Göteborg tillsammans med Partille, Mölndal och Öckerö bilda zon A. I zon B ingår Kungälv, Ale, Lerum, Härryda och Kungsbacka. Övriga 37 kommuner bildar tillsammans zon C.

Flera kranskommuner runtom Göteborg, däribland Kungsbacka, har uttryckt kritik mot att de inte har ingått i samma zon som Göteborg. För de som ska in till Göteborg blir det även i fortsättningen en resa över två zoner. Det gör att det inte blir någon prissänkning som för till exempel Mölndal eller Partille.

– Jag har full förståelse för att de kommunerna kan vilja ha en annan gränsdragning. Men hade vi gjort Göteborgszonen större så hade korta resorna blivit för dyra. Nu får vi sätta den här basen och sedan får vi se om vi skulle kunna göra eventuella undantag, sa Ulrika Frick inför kommunfullmäktiges sammanträde.

Björn Alm