Rapport: Kungsbacka bäst rustad i landet för framtiden

När företaget WSP rankar hur kommunerna står rustade för framtiden är det Kungsbacka som får bäst betyg i landet.

– Vår analys visar att Kungsbacka är den kommun i Sverige som har bäst förutsättningar att möta de förändringar som kännetecknar svensk ekonomi just nu, och även under överskådlig tid framöver, säger analytikern Mattias Frithiof på teknikkonsultföretaget WSP i ett pressmeddelande.

Företaget har i en rapport rankat Sveriges kommuner enligt ett ”robusthetsindex” där tretton olika parametrar vägts in. Bland annat har de tittat på befolkningsutvecklingen i kommunen, åldersfördelning, utbildning, hur många som jobbar totalt både bland inrikesfödda och utrikesfödda från länder utanför EU, men även hur många som jobbar inom kunskapsintensiva yrken samt inkomst. De har utgått från 2016 och kollat förändringen under en tioårsperiod.

– Kungsbackas topplacering beror främst på att både inrikes födda och utrikes födda från länder utanför Europa är i arbete. Dessutom har Kungsbacka lyckats placera sig på en hög och relativt jämn nivå inom alla de områden som ingår i analysen.

På indexskalan från 1-120 fick Kungsbacka 114. Strax efter kom fler pendlingskommuner till Stockholm så som Ekerö, Nacka och Sundbyberg. Göteborg hamnade dock en bit ner med indexet 95.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se