Radiostationens öde är avgjort

Radiostationen i Vallda har stått tom sedan 1994. Nu kommer den att rivas. Troligen kommer det att bli ett antal bostäder på platsen.

– Vi får vänta till dess att vi har tillräckligt med personal, säger Pehr-Olof Olofsson, regionchef på Peab.

Radiostationen på Vallda Sandö byggdes på mitten av 1950-talet och revs när kalla kriget var slut, 1994. Sedan dess har betongbyggnaden fått stå kvar och förfalla.

– Vi vill bygga bostäder, men det vill inte kommunen, så vi får väl ha kvar den. Men snart kommer vi att ta tag i det och riva den. Den är ju inte till någon prydnad som den ser ut nu, säger Pehr-Olof Olofsson.

Kommunen har gett Peab rätt att bygga ett antal småhus, men företaget vill bygga fler. Anledningen till att ödet för radiostationen har dröjt är helt enkelt bristen på personal.

– Vi ska sy ihop det området så snart vi har bemanning. Fram till dess låter vi marken ligga. Den kommer att rivas, men exakt när det blir vet jag inte. Det skulle kunna bli så att vi bygger de sex småhus, eller hästgårdar, som Kungsbacka kommun ger oss rätt att göra, men vi har flera andra projekt i Kungsbacka som bättre löser bostadsbristen.

Peab håller bland annat på att bygga bostäder i Kollaområdet.

– Snart har vi säljpremiär för 40-50 nya lägenheter. Det ger mer än de sex bostäder som vi kan bygga i Vallda, därför har det projektet fått vänta. Men vi kommer att ta tag i radiostationen så fort vi har möjlighet till det, säger Pehr-Olof Olofsson.

Tyck till: Vad tycker du ska hända med radiostationen i Vallda?

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se

Byggdes 1956

Radiostationen på Vallda Sandö byggdes 1956. Den hade en central roll för den civila fartygstrafiken. Mottagarstationen låg i Onsala. Radiostationen i Vallda var i bruk fram till 1994.

Stationen var planerad redan 1938, men andra världskriget kom emellan.