Problem med skadegörelse på Särö skola

På söndagen tände en kille eld utanför ett skjul utanför skolan. Enligt polisen är det inte första gången som skolan drabbas av skadegörelse.

Polisen fick åka till Särö skola strax före 20-tiden på söndagen.

– Ett vittne ser hur en yngre kille tänder eld på vedträ vid en lekplats där det finns ett skjul i närheten. Han försvinner snabbt när polis och räddningstjänst kommer dit, säger Staffan Lingstedt, stationsbefäl vid Kungsbackapolisen.

Elden kunde snabbt släckas och ska inte gjort någon skada men händelsen rubriceras som skadegörelse.

– Det har varit mycket skadegörelse där och vi jobbar på att ta reda på vilka det är som ligger bakom det. Vi har några uppslag men har inte kommit någonstans än. Skolan jobbar också med frågan och vi jobbar nära varandra.

Enligt polisen har tidigare skadegörelse inte rört sig om bränder utan det har varit klotter och sönderslagna saker, som till exempel belysning.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se