Arkivfoto

Privata duschar i skolan ska öka tryggheten

Tryggheten i skolan ska ökas med enskilda duschar i idrottshallarnas omklädningsrum. Men ombyggnaderna kommer att ta tid och sker inte samtidigt överallt.

Bakom förslaget att öka tryggheten med enskilda duschar ligger en motion från SD Kungsbackas gruppledare Carita Boulwén. Hon menade där att många elever idag känner rädsla och otrygghet i samband med duschen efter idrottslektionerna. Dessutom är många unga rädda för att bli filmade i utsatta och kränkande situationer i omklädningsrummen.

Nu har motionen tagit ett varv genom den kommunala beslutsmaskinen. Politikerna i nämnden för för- och grundskola menar att frågan om att öka tryggheten i skolans duschutrymmen redan är besvarad.

De hänvisar till att ökad trygghet för unga är ett av de Medborgarlöften som kommunen och polisen enats om under 2018. Där förbinder sig Kungsbacka kommun att hålla dialog med eleverna på minst tre skolor under året. Svaren från de rådslagen ska därefter omsättas i praktiken.

Udo Weis, utvecklingsledare på skolförvaltningen:

– Detta handlar inte bara om duschväggar, frågan är större än så. Det handlar om hur vi alla beter oss mot varandra, säger han.

Tyck till: Är enskilda duschar i skolan en bra idé?

I utredningen av förslaget så konstaterar skolförvaltningen att det kan bli kostsamt att bygga om samtliga duschrum i Kungsbacka kommuns idrottshallar. Förändringen förslås därför ske succesivt över flera år.

Den enklaste lösningen, att helt enkelt sätta upp duschdraperier, har prövats bland annat på Maleviksskolan. Erfarenheten där är att det fungerade bra i flickornas utrymmen. I pojkarnas duschar revs draperierna ofta ner. Enligt tjänstemannaskrivelsen ska dock Presseskolan redan i år få avskilda duschar, nya Furulidsskolan får detta på ”ett fåtal platser”, medan privata duschar blir en del av planeringen till idrottshallen i nya kommande Fjärås Bräckaskolan.

Kostnaderna då? Finns det en prislapp?

– Om det räcker med frostat glas som sätts upp i idrottshallarnas duschar så uppskattar vi kostnaden till cirka 1,5 miljoner. Då är det en lösning som håller i 5-6 år, säger Udo Weis.

Mats H Ljungqvist

mats.h.ljungqvist@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar