Ska kommunen ta ansvar för vägarna i nya bostadsområden? Den frågan splittrar alliansen.

Principfråga om vägar splittrar alliansen

Vem ska sköta gatorna i nya Fjärås, kommunen eller en ny vägförening? Den frågan skapade en tydlig spricka i alliansen på kommunstyrelsens sammanträde.

På papper kan det se ut som en struntsak, vem som ska ha ”huvudmannaskapet” för vägar och grönområden i nya bostadsområdet i Fjärås. Men i frågan går en tydlig skiljelinje mellan framför allt de borgerliga allianspartierna. Något förenklat handlar det om ifall kommunen, eller en vägförening ska sköta om vägar och gator i det nya området. Tar kommunens teknikförvaltning hand om skötseln har kommunen handlingsfrihet, menar liberalernas kommunalråd Ulrika Landergren.

”Så jobbar de flesta”

– Ska vi bli en modern kommun måste vi jobba efter den principen, då blir det lättare i framtiden när vi behöver ta ett helhetsgrepp kring till exempel dagvatten. Så jobbar de flesta kommuner idag, säger hon.

Många kommuner i Sverige har börjat ta över vägnätet och fasa ut vägföreningarna. Inte sällan efter önskemål från vägföreningarna själva.

M och C vill behålla

Moderaternas kommunstyrelseordförande Hans Forsberg och Centerns kommunalråd Fredrik Hansson menar att ”vägföreningar är ett viktigt samarbete med civilsamhället” och att de som köper hus i det nya området vet om att de måste bilda en förening som tar hand om skötseln.

– Sen om de sköter det själva eller handlar upp ett företag som gör det får föreningen avgöra själva, säger Fredrik Hansson.

Historiskt har Kungsbacka kommun haft som princip att vägar i centralorten ägs och sköts av kommunen, ute i kommundelarna gäller vägföreningar.

Ansvar tillsammans

Hans Forsberg, som i det civila är jordbrukare, menar att vägföreningarna gör ett bra jobb.

– Det handlar inte bara om att det ska vara billigare för kommunen, säger han.

Forsberg tar dikesföretag som exempel. Det är en gammal föreningskonstruktion där lantbrukare gemensamt såg till att åkermarken dikades ut.

– Det har alltid fungerat bra att människor tar ansvar tillsammans, säger han.

Socialdemokratiska kommunalrådet Eva Borg tycker att det är dags att överge de gamla principerna och låta kommunen ta hand om allmänna platser.

– Vi gräver ner kommunala ledningar i marken, då är det bara rimligt att vi förfogar över gatorna också. Hans Forsberg pratar om samfälligheter och vägföreningar som var vanliga på 60-talet, men hur många invånare hade Kungsbacka då? Jag tror inte på den principen, när vi lägger kommunala ledningar ska vi förfoga över gatorna också, säger hon.

Liberalerna med S och MP

Efter votering vann Centern och Moderaternas linje om att låta en vägförening äga gatumarken i nya området i Fjärås. Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot och ville att kommunen ska äga gatumarken.

Mats H Ljungqvist

Tyck till: Bättre ordning med kommunala vägar?

Relaterade artiklar
Fler artiklar