Politikerprofil till attack mot skolskjutsen

Kungsbackabornas Roger Larsson är skarpt kritisk till hanteringen av skolskjutsen. Han menar att det samhällsekonomiskt är förkastligt. – Vi pratar…