Politikerlöner ska ses över

Frågan om de höjda politikerlönerna vägrar att vika ner sig. På senaste fullmäktigemötet debatterades arvodena igen – och nu ska…